Jak wszczepia się implanty/jak wygląda zabieg wszczepienia implantu?

Zabieg wszczepienia implantu podzielony jest na cztery etapy:

  1. wizyta konsultacyjna, podczas której lekarz ocenia warunki w ustach oraz ogólny stan zdrowia pacjenta
  2. tworzenie dokumentacji radiologicznej, przede wszystkim stożkowej tomografii komputerowej (CBCT), dającej możliwość oceny stanu oraz wymiarów kości w miejscu przyszłego zabiegu
  3. wszczepienie implantu – przy pojedynczym implancie niewielkie nacięcie, wykonanie otworu w kości, umieszczenie w nim implantu oraz zaszycie rany
  4. odbudowa protetyczna – dodanie do implantu korony oraz łącznika (zazwyczaj po 3-4 miesiącach od zabiegu wszczepienia implantu)